Waldorfpedagogik för småbarnspedagoger | Bokhandeln Vidar

Anne Widmark var en av pionjärerna inom den svenska waldofpedagogiken. Hon arbetade många år på Solgården i Bromma och startade flera utbildningar i småbarns- och förskolepedagogik.
I den här boken finns de studiebrev och texter som Anne Widmark skrev för studenterna på småbarnsutbildningen i waldorfpedagogik. Också småbarnsföräldrar finner här en mångd kloka råd kring uppfostran och daghemsvistelse.

Ur innehållet: Att grunda småbarnsgrupper - erfarenheter och målsättningar, småbarnspedagogens situation / Barnets första sju år - dagsrytmen, barnets egna erfarenheter, språket och tänkandet, den tidiga jagutvecklingen, leken, mogen för skolan / Människans sinnen - tolv sinnen enligt Rudolf Steiners sinneslära, de fyra kropps- eller viljesinnena, de tre medvetenhetstillstånden under uppväxtåren.

Författare: Anne Widmark
Förlag: Wrå Förlag
Utförande: A5 Spiralbindning
Antal sidor: 133 Utgivningsår: 2008