Waldorfpedagogik-skola/förskola | Bokhandeln Vidar

Visa:
Allmän människokunskap - som grundval för pedagogiken

Ny omarbetatad utgåva.
De närmaste veckorna före invigningen av den första Fria Waldorfskolan i Stuttgart, den 7 september 1919…


210,00kr

Att få lov att vara barn

Janusz Korczak, James Hillman, Maria Montesori och Rudolf Steiner har upprepade gånger och på många olika sätt visat hän på…


124,00kr

Att måla med barn i behov av själslig vård

Denna bok är en första början och det fattas ännu mycket. Det positiva med luckorna är kanske att de kan…


195,00kr

Barn i behov av själslig vård - Del 1

Ur inledningen: "Den här skriften bygger på mina erfarenheter som slolläkare vid waldorfskolorna i Ulm och Basel, och på iakttagelser…


185,00kr

Barn i behov av själslig vård - del 1 och 2

Paketpris för del 1 och 2 Ur inledningen: "Den här skriften bygger på mina erfarenheter som slolläkare vid waldorfskolorna i Ulm…


300,00kr

Barn i behov av själslig vård - Del 2

Ur inledningen: "Den här skriften bygger på mina erfarenheter som slolläkare vid waldorfskolorna i Ulm och Basel, och på iakttagelser…


158,00kr  95,40kr

Barndomen - hälsans källa

Michaela glöckler tar här utgångspunkt i Aron Antonovskys arbet som hon själv betecknar som paradigmskifte inom hälsovården, som ett nytt…


195,00kr

Barnets lek och arbete

De tre första sjuårsperioderna
Förskollärare, föräldrar, lärarstudenter har i denna samling fått en ovärderlig samling tänkvärda uttalanden från Rudolf Steiners…


69,00kr

Barnets uppfostran

Från andevetenskapens synpunkt Detta är en sammansällning som Rudolf Steiner själv gjorde av föredrag med samma tema som han höll på…


75,00kr

Begåvning och handikapp

Det är inte de förmågor eller brister en männika har som bestämmer hennes karaktär och framgång i livet, utan mycket…


149,00kr

Den förstelnade blicken

Den förstelnade blicken
”Teve – frihet eller tvång. Barnets sunda utveckling.”
91 89178 37 8 
175,- Författare: Rainer Patzlaff
Förlag: Wrå Förlag
Utförande: spiralbundet A4 häfte
Antal…


175,00kr

En introduktion i Waldorfpedagogik

Kursplanen i Waldorfskolan
Barnets utveckling från förskola till gymnasium Redaktör: Örjan Liebendörfer
Förlag: Waldorf förlag och tidskriften På väg
Utförande: Klammeräftad…


57,00kr

En väg till frihet

Målbeskrivning och läroplan för waldorfpedagogiken - förskola, grundskola, gymnasium och fritidshem. Åldern 1 - 19 år. Redaktör: Karin…


57,00kr

Glimtar från livet i waldorfförskolan

  Redaktör: Karin Neuschutz
Förlag: Levande Kunskap
Utförande: Klammerhäftad
Antal sidor: 20
Utgivningsår: 2000…


57,00kr

Handens arbete - Lärarens uppgift

En skatt för varje hantverks- handarbetslärare - men också för lågstadieläraren och lärarstudenten!
I den här skriften har vi valt…


69,00kr

Historieundervisning

Christoph Lindenberg som var verksam vid seminariet för waldorfpedagogik i Stuttgart har gett ut flera böcker och skrifter om historiska…


243,00kr

Hur inverkar den vuxna människan på barnet?

Hur utvecklas barnet? Den fysiska kroppen får liv av eterkroppen, besjälas av astralkroppen och har sin mittpunkt i jaget. Så har…


119,00kr

Hur kan lärargärningen fördjupas?

Antroposofi - forskning, övning, erfarenhet - Del 2 Innehåll:
En skolningsväg för lärare / Medvetandets uppvaknande i det eteriska / Fyra…


75,00kr

Ilkley kursen 1

Pedagogikens uppgifter i nutidens kulturliv 5 föredrag, Ilkley, England 5 - 9 augusti 1923 Rudolf Steiner beskriver här undervisningens olika inriktningar under tidigare epoker; den…


95,00kr

Ilkley kursen 2

Pedagogikens uppgifter i nutidens kulturliv 6 föredrag, Ilkley, England 10 - 16 augusti 1923 Rudolf Steiner beskriver här undervisningens olika inriktningar under…


95,00kr

Ilkley kursen 3

Pedagogikens uppgifter i nutidens kulturliv 2 föredrag, Ilkley, England 17 augusti 1923,
ett förord av Sonja Robbert om bland annat upplevelsen…


95,00kr

Resultatsidor: