Antroposofi | Bokhandeln Vidar

Visa:
1900-talets andliga händelse

Ur innehållet:
- Antroposofi som ett levande språk för nutiden.
- Nya själsförmågor: Rudolf Steiners uttalanden.
- Imaginationen av…


127,00kr

Allmän människokunskap - som grundval för pedagogiken

Ny omarbetatad utgåva.
De närmaste veckorna före invigningen av den första Fria Waldorfskolan i Stuttgart, den 7 september 1919…


210,00kr

Andlig forskning - Grunddragen av vetenskapen om det fördolda

Ur innehållet:
Människans väsen/Sömn och död/Världsutvecklingen och människan/Kunskapen om de högre världarna/Världens och männsklighetens utveckling i nutid och framtid/Olika…


244,00kr

Andlig skolning - Hur uppnår man kunskap om de högre värdarna?

En serie uppsatser i tidskriften Lucifer-Gnosis 1904 som Rudolf Steiner bearbetade för en första bokutgåva 1909 Ur innehållet:
Hur får man…


208,00kr

Antroposofi en sammanfattning

  Ur innehållet:
Antroposofi, nutidsmänniskans längtan / Det meditativa medvetandet / Övergången från det vanliga vetandet till initiationskunskap / Det stärkta…


173,00kr

Antroposofi och meditation

Ur innehållet:
 Att lysa upp och förstärka det självständiga tänkandet / Den inre bildförmågan i kunskapsaktiviteten. Övningar på vägen till…


75,00kr

Antroposofisk gemenskapsbildning

Tio föredrag hållna i Stuttgart och Dornach 23 januari-4 mars 1923 Här tar Rudolf Steiner bland annat upp Antroposofiska Sällskapets utveckling,…


215,00kr

Antroposofisk själskalender

Den antroposofiska själskalenderns 52 veckospråk Författare: Rudolf Steiner
Förlag: Antroposofiske Bokförlaget
Utförande: A5 Inbunden
Översättning: Hans Möller
Antal sidor: 63
Utgivningsår:…


106,00kr

Arbetarföredragen del 1

Kunskap om människans kropp, själ och ande

Tio föredrag, Dornach 2 augusti-30 september 1922 Arbetarna vid det första Goetheanumbygget i…


220,00kr

Arbetarföredragen del 2

Hälsa och sjukdom - Grunddrag av en antroposofisk sinneslära 18 fördrag, Dornach 19 oktober-10 februari 1923 Ur innehållet: Det nuvarande världsläget / …


220,00kr

Arbetarföredragen del 3

Människans liv och jordens liv - Kristendomens väsen 12 föredrag, Dornach 17 februari-9 maj 1923 Ur innehåller:
Jordens liv förr och i…


220,00kr

Arbetarföredragen del 4

Rytmer i kosmos och i människans väsen - Hur lär man sig skåda den andliga världen? - Om verkningarna av…


220,00kr

Arbetarföredragen del 5

Människa och värld - Andens verksamhet i naturen - Om binas väsen 15 föredrag, Dornach 8 oktober - 22 december 1923 Ur…


220,00kr

Arbetarföredragen del 6

Natur och människa ur andevetenskplig synpunkt 10 föredrag, Dornach 7 januari - 27 februari 1924 Ur innehållet:Om tjockhudingarna - Skal- och skelettbildningens…


220,00kr

Arbetarföredragen del 7

Mänsklighetens historia och kulturfolkens världsåskådningar 17 föredrag, Dornach 1 mars - 25 juni 1924 Ur innehållet:
De gamla indiernas, egyptiernas, babyloniernas och…


220,00kr

Arbetarföredragen del 8

14 föredrag, Dornach 30 juni - 24 september 1924 Ur innehållet:
Lemurien och Atlantis. Den kinesiska och den indiska kulturens egenart…


220,00kr

Barnet, en spegling från kosmos

Ett föredrag ur GA161, Dornach februari 1915 Livet mellan födelse och död som en spegling av livet
mellan död och ny…


87,00kr

Barnets lek och arbete

De tre första sjuårsperioderna
Förskollärare, föräldrar, lärarstudenter har i denna samling fått en ovärderlig samling tänkvärda uttalanden från Rudolf Steiners…


69,00kr

Barnets uppfostran

Från andevetenskapens synpunkt Detta är en sammansällning som Rudolf Steiner själv gjorde av föredrag med samma tema som han höll på…


75,00kr

Blodets eterisering

1 föredrag, Basel 1 oktober 1911 Ur innehållet:
- De båda polerna i människans själsliv är den intellektuella och den moraliska…


48,00kr

Broar mellan liv och död

Möten med avlidna Vad sker med själen hos en kär människa efter hennes…


200,00kr  127,20kr

Resultatsidor: